SAME BABE  
       
 ok Same babe


 
@: samebabe@gmail.com

m: + 386 (0)41 967 037

 
 

The group was formed in spring 2003 in order to take part in a literary happening dedicated to the writer Janez Menart. They have performed at all of the prominent world music (and related) festivals in Slovenia and released two albums: a disc of poetry by Janez Menart set to music calledZa ljubi kruhek in njene črne črne lase (For Precious Bread and Her Dark Dark Hair, Sanje, 2007) andTerezijanske (ZKP RTV Slovenija / Sanje, 2011), on which they present original songs alongside their versions of traditional songs and settings of well-known Slovenian poets such as Kajetan Kovič and Frane Milčinski - Ježek. In 2009, the group won at the Slovenian Chanson Festival with the original song Dobri možje (Good Men). In creating their work, the group literally 'equips' the text with the music, so that the music mirrors the text. In a musical sense, they place a strong emphasis on multi-part vocals, while their performances are infused with a strong dose of humour and liveliness.

A band that simply sounds - you don't care what their music is made of and what it is not, because you simply enjoy it, knowing that these are Same babe. No other band can sound like that. So great.

Jure Longyka, Radio Slovenija, Val 202

 
 

ok Same babe (Samé baby)

Skupina Same babe (Samé baby) vznikla na jaře 2003 pro vystoupení na literárním večeru věnovaném slovinskému básníkovi Janezu Menartovi. Od té doby vystupovala ve Slovinsku na všech významnějších festivalech etno hudby (a podobných žánrů) a vydala dvě alba: CD zhudebněné poezie Janeze Menarta Za ljubi kruhek in njene črne črne lase(Za kousek chleba a její černočerné vlasy, Sanje, 2007) a Terezijanske (ZKP RTV Slovenija, Sanje, 2011), na kterém představila kromě vlastních písní také svůj pohled na lidové písně a zhudebněné básně známých slovinských básníků (Kajetan Kovič, Frane Milčinski – Ježek). Na této desce vyšla také píseň Tolk mau mam krvi (Tak málo mám krve), přebásnění Bezručovy básně Kdo na moje místo? v úpravě Jaromíra Nohavici. Roku 2009 skupina vyhrála s autorským šansonem Dobri možje (Dobří muži) na Festivalu slovinského šansonu. Členové skupiny během své tvorby texty doslova „vybavují“ hudbou, proto je hudební složka jakýmsi zrcadlem textu. Po hudební stránce dává skupina veliký důraz na vícehlasý zpěv, součástí jejích vystoupení je ve velké míře humor a performance.

Kapela, která prostě zní. Kapela, při jejímž poslouchání člověka nezajímá, co je a co není a z čeho je a z čeho není jejich muzika. Prostě je s radostí posloucháš. A víš, že to jsou Same Babe. Protože žádná jiná kapela takhle nezní. Tak skvěle

Jure Longyka, Slovinský rozhlas (Radio Slovenija), stanice Val 202

 
 

ok Same babe

Grupa Same babe nastala je u proljeće 2003. godine nakon nastupa na književnoj večeri posvećenoj slovenskom pjesniku Janezu Menartu. Nakon toga je nastupala na svim značajnijim festivalima etno glazbe (i sličnih žanrova) diljem Slovenije te je izdala dva albuma: CD s uglazbljenom poezijom Janeza Menarta Za ljubi kruhek in njene črne črne lase (Za komad kruha i njene crne crne kose, Sanje, 2007) te Terezijanske (ZKP RTV Slovenija, Sanje, 2011), na kojemu je, osim vlastitih pjesama, također predstavila svoje viđenje narodnih pjesama te uglazbljene pjesme poznatih slovenskih pjesnika (Kajetan Kovič, Frane Milčinski – Ježek). Na toj je ploči također objavljena i pjesma Tolk mau mam krvi (Tako malo imam krvi), prepjev pjesme češkog pjesnika Petera Bezruča Kdo na moje místo? u obradi češkog šansonjera Jaromíra Nohavice. Grupa je 2009. godine s autorskom šansonom Dobri možje (Dobri muževi) odnijela pobjedu na Festivalu slovenske šansone. Članovi grupe kroz svoje stvaralaštvo doslovno "opremaju" tekstove glazbom, pa stoga glazbena kompozicija djeluje poput zrcala teksta. U glazbenom smislu grupa osobitu pažnju pridaje višeglasnom pjevanju. Njihovi su nastupi u velikoj mjeri prožeti humorom i performansom.

Grupa koja jednostavno zvuči. Grupa, za koju se čovjek prilikom slušanja iste ne pita što njihova glazba jest, a što nije, od čega jest, a od čega nije. Jednostavno je radosno slušaš. I odmah znaš da su to Same babe. Jer nijedna druga grupa ne zvuči tako. Tako dobro.

Jure Longyka, Slovinský rozhlas (Radio Slovenija), stanice Val 202

 
         


Vse pravice pridržane © SameBabe 2012 - - Strežnik: www.piara.net - - oblikovanje: Marko Jelovšek